Användarnamn
Lösen
     Välkommen till DHLT

DHLs transportörer samverkar genom DHLT

DHLT (DHL Transportörernas förening) är en intresseorganisation som sammansluter de svenska transportörer DHL anlitar för landsvägs- och kombitransporter in- och utrikes. Föreningens syfte är att främja för transportörerna gemensamma intressen som transportörer för DHL Express Nordic.

Huvudområden för samarbetet mellan DHL och DHLT avser

 • Marknads- och ersättningsvillkor
 • System ersättning/avräkning
 • Trafik
 • Avtal
 • Datautveckling
 • Utbildning
 • Kvalitet
 • Miljö
DHLTs organisation

Föreningens förhandlingsarbete bedrivs genom dels dess serviceföretag DHL Transportörernas Intresse AB (kanslit) dels genom föreningens styrelse och distriktskontaktman. För utrikestrafikerna finns särskilda kontaktmän för Danmarks respektive Norgetrafiken.

Grunden för medlemskap i DHLT styrs av
 • Att fast samarbete/avtal föreligger mellan transportören och DHL.
 • Medlemskapsansökan och beviljat medlemskap av DHLT.
 • Tillämpning av DHLTs ekonomiska villkor för medlemskap.
Kontakta oss

Post och besöksadress
Åsögatan 140 2tr
116 24 Stockholm


Tel 08-802950
Fax 08-253653
E-post dhlt@dhlt.se
      Postgiro     Bankgiro
DHL Transportörernas Förening     428000-4     573-8232
DHL Transportörernas Intresse AB     56760-2     573-8224